PAR MUMS
«PAR MUMS
Par DV
«Par DV
DV vēsture
DV himna
Kāpēc un kā iestāties DV
Par Vanadzēm
Par DVCV
«Par DVCV
Par DVCV
DVCV Valde
DVCV Prezidijs
DVCV pārstāvniecība
DVCV darbības noteikumi
DVCV jaunumi
DVCV darbs
«DVCV darbs
DVCV publikācijas
«DVCV publikācijas
DV Gadagrāmatas
Laiks, Telpa, Ļaudis..
Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā
DVCV apbalvojumu sanēmēji kopš 1994.g
DVCV ‘Rātsnama’ sapulces
DV zemes
Labdarība
«Labdarība
DVCV pārstāvniecība Latvijā
Kā veikt ziedojumu
DVCV saņemtie ziedojumi EUR 2014.-2021. g.
Pateicības vēstules
Projekti
«Projekti
Kurzemes lielkaujas un Lestenes brāļu kapi
Latviešu karavīru piemiņas biedrība “Lestene”
Lestenes muzejs
Radinieku meklēšana
Searching for relatives
Galerijas
Kontakti
LV EN

IZVĒLNE
Seko mums acebook

Vanadžu kustības pamatlicēja Marija Ķeņģe

Marijas Ķeņģes vārds ir nešķirami saistīts ar DV organizācijas vanadžu nozares organizēšanu un tālāko darbību ne tikai Anglijā, bet visā brīvajā pasaulē.

Kopš DVF Londonas nodaļas dibināšanas 1949. g. 27. februārī, organizācijas darbam paplašinoties, radās nepieciešamība iesaistīt sievietes organizācijas darbā. Toreizējais DVF Londonas nodaļas valdes priekšsēdis majors Aleksandrs Tomass aicināja Mariju Ķeņģi uzņemties sieviešu organizēšanas darbu DVF organizācijā.

Marijas Ķeņģes ietekmē 1950. g. 16. martā nodibinājās pirmā vanadžu kopa Londonā ar 12 loceklēm. No šī mazā kodola vanadžu kustība vispirms izplatījās Anglijā un vēlāk visā Rietumu pasaulē. DVF delegātu pilnsapulcē 1952. gadā M. Ķeņģi ievēlēja valdē, un viņu lūdza vadīt vanadžu nozari. Ar to būtībā sākās Daugavas vanadžu kustības patstāvīgā darbība Anglijā, kura laika tecējumā kļuva par paraugu citu zemju Daugavas Vanagu darbībai. Mariju Ķeņģi pirmo no vanadzēm 1952. gadā apbalvota ar DV nozīmi zeltā.

Ar 1955. gada DV CV sēdes lēmumu Mariju Ķeņģi izraudzīja un apstiprināja par vanadžu referenti, vēlāk par DV CV Vanadžu nozares vadītāju. Viņas uzdevums bija rosināt un saskaņot vanadžu darbību visas organizācijas mērogā. M. Ķeņģe bija pirmā visu vanadžu vēlētā DV CV Vanadžu nozares vadītāja no 1967. līdz 1978. gadam un pilntiesīga DV CV locekle. 1979. g. DV CV gadskārtējā sēdē Straumēnos apstiprināja viņu par DV organizācijas Vanadžu goda priekšnieci. Marijas Ķeņģes vadībā vanadzes izveidojās par lielāko organizēto latviešu sieviešu kopību trimdā. Ar laiku vanadžu nozare kļuva ne vien par DV organizācijas neatņemamu daļu, bet arī ārpus tās ieguva latviešu sabiedrības uzticību, atsaucību un cieņu.

Daugavas vanadzes, sasauksimies!

DVF Londonas nodaļas vanadžu kopa

Laikraksts Latvietis Nr. 344, 2015. g. 24. janv.

© 2024 Daugavas Vanagu centrālās valde. Visas tiesības aizsargātas. »