PAR MUMS
«PAR MUMS
Par DV
«Par DV
DV vēsture
DV himna
Kāpēc un kā iestāties DV
Par Vanadzēm
Par DVCV
«Par DVCV
Par DVCV
DVCV Valde
DVCV Prezidijs
DVCV pārstāvniecība
DVCV darbības noteikumi
DVCV jaunumi
DVCV darbs
«DVCV darbs
DVCV publikācijas
«DVCV publikācijas
DV Gadagrāmatas
Laiks, Telpa, Ļaudis..
Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā
DVCV apbalvojumu sanēmēji kopš 1994.g
DVCV ‘Rātsnama’ sapulces
DV zemes
Labdarība
«Labdarība
DVCV pārstāvniecība Latvijā
Kā veikt ziedojumu
DVCV saņemtie ziedojumi EUR 2014.-2021. g.
Pateicības vēstules
Projekti
«Projekti
Kurzemes lielkaujas un Lestenes brāļu kapi
Latviešu karavīru piemiņas biedrība “Lestene”
Lestenes muzejs
Radinieku meklēšana
Searching for relatives
Galerijas
Kontakti
LV EN

IZVĒLNE
Seko mums acebook

DV CV pārstāvniecība Latvijā

  1. g. 26. janvārī Daugavas Vanagu  Centrālās Valdes  Pārstāvniecība Latvijā uzsāka savu darbību.   1993. g. 8. jūnijā DVCV pārstāvniecība Latvijā, tika reģistrēta  L R Uznēmumu reģistrā.  Pirmais Pārstāvniecības vadītājs bija Fricis Kursietis. Biroja telpas atradās Rīgā, J. Asara ielā-3 (Sarkanā krusta slimnīcā).
  2. gadā DVCV pārstāvniecība Latvijā pārcēlās uz Slimnīcas “Šmerlis“ telpām, Rīģā, Šmerļa ielā 2a.
  3. g.sākumā Fricis Kursietis  aizgaja no vadības un  DVCV pārstāvniecības valde iecēla Valdis Kursietis par  jauno vadītāju.
  4. 2002 gadā 2. aprilī DVCV pārstāvniecība pārcēlās uz veselības centru “Biķernieki”, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 505,506 istaba.
  5. g. 1. maijā   DV CV pārstāvniecības vadītāja ir Solvita Sekste. Tanī pašā datumā Anniņa Sņuciņa iesāka strādāt administratores darbā.
  6. g. 14. novembrī  pārstāvniecība pārcēlās uz Viesnīcas “Radi un draugi” telpām, Rīgā, Mārstaļu ielā-5
  7. g. 11. jūlijā Solvita Sekste aiziet no Pārstāvniecību
  8. gadā jūlijā, DVCV pārstāvniecība pārceļas uz DVL telpām Slokas iela-122, ak.117, Rīga.
  9. g. 28. augustā pārstāvniecību vadītājs ir Dainis Margevičs,  līdz  2018. g. 3. jūnija,  kad Dainis negaidīti aizgāja mūžībā.
  10. Šobrīdi ( 2021. g.) Anna Šņuciņa ir vienīgā  strādniece DVCV pārstāvniecībā  Latvijā.  Anniņa  ir ieguvusi  neatvietojamu darba pieredzi un zināšanu, kopš iesāka  gadā, un viņa turpina pildīt visus rīkojumus un darbus  ka līdz šim. Māris Slokenbergs regulāri palīdz Pārstāvniecības biroja darbos.

Parstavniecibas Darbiba

DVCV Pārstāvniecība Latvijā sniedz materiālu palīdzību, personām, kam tā ir nepieciešama un kuras atbilda Daugavas Vanagu organizācijas noteiktajiem kritērijiem.

DVCV Pārstāvniecībā Latvijā ir 3 valdes locekļi Māris Slokenbergs –Latvija, Gunta Reynolds - Kanāda un Ināra Sīkais – Austrālija.  Pārstāvniecībā viens algots darbinieks: Anna Šņuciņa. Gunta Reynolds seko telpu īres maksām un zāļu pavadzīmēm. Ināra Sīkais turpina  sekot pārstāvniecībai  uzticēto līdzekļu kontiem. Māris Slokenbergs risina visus jautājumus, kas rodas birojam strādājot.

DVCV pārstāvniecības Biroja pieņemšanas laiks ir pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no 10:00 – 13:00. Birojs mobilais telefons: 26003780.

Pabalsti Leģionāriem

Leģionāriem pabalsti tiek sūtīti pa pastu un neliela daļa tiek pārskaitīta uz leģionāra bankas kontu. Pārstāvniecībā ir izveidota datu bāze par leģionāriem un saņemtajiem pabalstiem, izmaksu laikā tā tiek papildināta.

Daudzbērnu ģimeņu atbalsts

Katrai ģimenei ir noformēta sava kartīte, kurā ir norādītas ziņas par ģimenes stāvokli un pabalstu  izmaksām. Informācija par pabalstu izmaksu tiek ievadīta daudzbērnu ģimeņu datu bāzē. Visas izdrukas par veiktajām izmaksām katru gadu tiek nosūtītas zemju priekšsēžiem, kuri savukārt šo informāciju nosūta savu zemju nodaļām/apvienībām. Lielākus pabalstus saņem ģimenes, kurām ziedotāji speciāli atsūta naudu. Daudzbērnu ģimenes pabalstu var saņemt divas reizes gadā. Visvairāk nauda nepieciešama maijā, kad bērniem beidzas skola, septembrī, kad jāatsāk skolas gaitas un decembrī, lai svinētu Ziemassvētkus.

Audžubērnu ģimeņu atbalsts

Pabalsti tiek izmaksāti sadarbībā ar Latvijas Audžuģimeņu biedrību, tās valde pieņem lēmumu, kurām ģimenēm maksāt un sarakstu atsūta uz pārstāvniecību, nauda tiek  izmaksāta.

Leģionāru apgāde ar zālēm

Zāles tika dalītas Slokas ielā-122, katra mēneša pēdējā trešdienā.  Zāles atved Agris Briedis. Zāļu sadali veic daktere Vija Tīpaine un Maija Cālīte.

 

Gunta Reynolda

DVCV Parstāvniecības Valdes priekšsede

© 2024 Daugavas Vanagu centrālās valde. Visas tiesības aizsargātas. »