PAR MUMS
«PAR MUMS
Par DV
«Par DV
DV vēsture
DV himna
Kāpēc un kā iestāties DV
Par Vanadzēm
Par DVCV
«Par DVCV
Par DVCV
DVCV Valde
DVCV Prezidijs
DVCV pārstāvniecība
DVCV darbības noteikumi
DVCV jaunumi
DVCV darbs
«DVCV darbs
DVCV publikācijas
«DVCV publikācijas
DV Gadagrāmatas
Laiks, Telpa, Ļaudis..
Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā
DVCV apbalvojumu sanēmēji kopš 1994.g
DV zemes
Projekti
«Projekti
Kurzemes lielkaujas un Lestenes brāļu kapi
Latviešu karavīru piemiņas biedrība “Lestene”
Radinieku meklēšana
Searching for relatives
Galerijas
Kontakti
LV EN

IZVĒLNE

DV priekšnieka, Aivara Sinkas ziņojums par darbību 2021. gadā

03.03.22.
Mīļie draugi! Esmu pateicīgs visiem, kas piedalījās DV vēlēšanās. 2021 bija mans pirmais gads šajā amatā un tas ir bijis izaicinājumu pilns, sākot, protams, ar pandēmiju un visu, ko tas nozīmē sabiedriskai organizācijai. Izsaku lielu paldies DV vanadžu vadītājai, Inārai Sīkai, par viņas labiem padomiem un palīdzību, kā arī manam priekštecim, Gunāram Spodrim par labi novadītu DV organizāciju un par viņa padomiem un praktisko palīdzību pārņemot amatu. Sirsnīgs paldies arī, DVCV pārstāvniecības vadītājai un pārstāvniecības valdei par lielo darbu un atbalstu!

Konstruēšanās - prezidijs

DV ir globāla organizācija un DV Centrālās valdes būtība ir to padarīt par iespējamu. Arī es šajā gadā mainīju savu dzīves vietu no Anglijas uz Latviju. Tādēļ nolēmu mainīt līdzšinēju praksi un prezidijā locekļus ielūgt arī no Latvijas. It īpaši, man bija svarīgi, ka kasiere būtu no Latvijas, jo te atrodas DVCV bankas konti. Lai šo veiktu, bija jāveic sīkas izmaiņas mūsu darbības noteikumos, par ko pateicos DV zemēm, par atsaucību. Starp DV CV Prezidija locekļiem ir tagad viens Anglijas latvietis (Pēteris), trīs Anglijas latvieši, kas dzīvo Latvijā (Egons, Mārtiņš un es pats) un Latvijas latviete, Asja. Pilnā sastāvā:

Mārtiņš Dāle (referents)

Pēteris Pētersons - Sekretārs

Egons Piķelis (referents)

Asja Ramate - Kasiere

Mārtiņš un Egons skaitās kā referenti, jo statūtos paredzēti tikai trīs prezidija locekļi, tomēr abi piedalās katrā prezidija un DVCV sēdē. Ļoti priecājos, ka arī DV vanadžu vadītāja, Ināra Sīkā, piedalās katrā prezidija sēdē, ko ļoti vērtēju. Tātad, katrā prezidija sēdē ir pārstāvētas trīs zemes: Latvija, Lielbritānija un Austrālija. Sēdes notiek attālināti, katru mēnesi, otrajā mēneša pirmdienā.

Paldies prezidija locekļiem un Inārai par lielo darbu 2021. gadā!

Konstruēšanās - valde

Bez šaubām pandēmija ierobežoja iespējas mums visiem kopā sanākt. 2020 sēde Gunāra Spodra vadībā notika attālināti un, kaut vēl lolojām 2021. gada sākumā cerības, ka mēs varētu kopā sanākt 2021. gada rudenī, tās izrādījās veltas. Tomēr, attālinātās technoloģijas (lietojam “Zoom”) ir atļāvušas mums satikties biežāk, nekā vienu reizi gadā. 2021. gadā notikušas četras sēdes. DV Centrālās valdes sastāvs tagad ir:

Dace Dundure-Kluce – DVF (Lielbritānija) – ieņēma amatu 2021. septembrī)

Jānis Kārkliņš – DV Austrālijā

Andris Kursietis – DV ASV - DV priekšnieka pirmais vietnieks

Andrejs Mežmalis – DV Latvijā

Līga Nutere – DV ASV

Gunta Reynolds – DV Kanādā - DV priekšnieka otrais vietnieks

Ināra Sīkais – DV Vanadžu priekšniece

Aivars Sinka – DV priekšnieks

Darbi

Tā kā DV darbojas trīs pamata virzienos: 1) Latviešu sabiedrības pulcināšana un apvienošana; 2) Aprūpe; un 3) Cīņa par valsts stiprināšanu un aizsardzību; nolēmām darba kārtības, protokolus un ziņojumus kārtot zem šiem trim “virsrakstiem”.

Latviešu sabiedrības pulcināšana un apvienošana

 • DV atjaunošanas plāns – DVCV sekretārs, Pēteris Pētersons savāca datus par DV organizāciju katrā zemē. Pēc šī lielā darba, DVCV lūdz katrai DV zemei ievest atjaunošanas plānu, lai mūsu organizācija augtu un vēl pastāvētu daudzus gadus.
 • DV Gada grāmata – ļoti priecājos, ka 2020. gada grāmata ir izdota. Šī bija mana priekšteča Gunāra Spodra ļoti laba iniciatīva, katru gadu izdot izdevumu, par iepriekšējā gada darbību katrā zemē. DVCV prezidija sekretārs, Pēteris Pētersons šo lielo darbu uzņēmās. Lielu palīdzību sniedza DVF administratore Vera Antipova. Sirsnīgs paldies!
 • Jaunā un vecā mājas lapa – diemžēl, esošo DVCV mājaslapas domēnu (dvcv.lv) un saturu, bijušie atbildīgie atsakās to nodot jaunajai DV Centrālai valdei. Tas, protams, ir ētikas jautājums, it īpaši ņemot vērā, ka Centrālā valde par šo mājaslapu maksāja. Nepatīkami, bet ar to tiekam galā. Top jauna, skaista, mājaslapa, DVCV prezidija sekretāra vadībā.
 • Protokolēšana – nolēmu iesaistīt atsevišķu protokolisti – Guntu Rozenflintu – lai DVCV protokoli būtu profesionāli un labā laikā saņemti. Diemžēl 2020. gada DVCV prezidija sekretāre ir atteikusies uzrakstīt protokolu no 2020. gada sēdes.
 • DV Vācija – Ļoti ceru, ka, pēc vairākiem gadiem, DV Vācija atkal atgriezīsies DV globālā saimē. DVV valde piekrita deleģēt pārstāvi, Kristapu Grasi, kas piedalījās 2021 DVCV sēdēs, kā novērotājs. Ceru, ka ar 2022. gadu, DVV varētu ņemt pilnu dalību.
 • Diasporas Konsultatīvā Padome – kā Jūs laikam ziniet, Daugavas Vanagu organizācija ir ierakstīta Diasporas likumā. Kopš 2020. gada esmu DKP loceklis, pārstāvot DV. 2022. gadā meklēsim jaunu locekli jo, tā kā tagad dzīvoju Latvijā, būtu labāk, ja DV loceklis būtu no diasporas. DKP darbība ietilpa diasporas polītikas definēšana, budžeta sadale un iniciatīvas izglītības un kultūras laukos.

Aprūpe (par šo visu gādā un strādā DVCV Pārstāvniecība)

 • Leģionāri Latvijā

2021.gadā palīdzību saņēma 67 bijušie leģionāri un gaisa spēku izpalīgi. Kopā izmaksātā summa bija 16 316,50 EUR no pārstāvniecībā saņemtajiem ziedojumiem.

 • Leģionāru un atraitņu apgāde ar zālēm
 1. gadā par zālēm tika samaksāti 31 255,09 EUR. Zāles tika dalītas Slokas ielā-122, katra mēneša pēdējā trešdienā. Zāļu saņēmēju sarakstā ir 32 atraitnes un 22 leģionāri.
 • Daudzbērnu ģimenes Latvijā

2021 gadā pabalsti izmaksāti 119 daudzbērnu ģimenēm.  Katrai ģimenei ir noformēta sava kartīte, kurā ir norādītas ziņas par ģimenes stāvokli un pabalstu  izmaksām. 2021. gadā ir izmaksāti 17 441.02 EUR.

 • Audžu ģimenes Latvijā
 1. gadā palīdzību saņēma 109 aizbildņu ģimenes. Kopā izmaksāti 12 820,85 EUR, tajā skaitā pabalstos ģimenēm 6 448,- EUR un 6 465,11 EUR izmaksāts biedrības rīkotajiem sarīkojumiem, saskaņā ar ziedotāju norādi. Pabalsti tiek izmaksāti sadarbībā ar Latvijas Audžuģimeņu biedrību, tās valde pieņem lēmumu, kurām ģimenēm maksāt un sarakstu atsūta uz pārstāvniecību, nauda tiek izmaksāta.
 • Izglītības stipendijas
 1. gadā studējošo pabalsts tika izmaksāts 4 studentiem no izglītības fonda konta 1 075,-EUR un diviem studentam no K. Auziņa stipendiju konta ziedotāja Ieva Szentivanyi atbalsta studentu ar 250,- EUR. Pabalsti tiek izmaksāti pēc sesijas nokārtošanas divas reizes pa 215,-EUR mācību gadā. Papildus, caur pārstāvniecību arī ziedots Vītolu fondam ziedots: 19 548,-
 • Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Latvijā

Šī ir jauna iniciatīva, tādēļ 2021. gadā nav bijuši vēl ziedojumi.

Cīņa par valsts stiprināšanu un aizsardzību

 • Lestenes biedrība

DVCV saistības ar Lestenes kompleksu ir, protams, lielas un no paša sākuma. Mani priekšteči ir ielikuši te milzīgu laika un mantiski ieguldījumu. Tā kā 2020. gadā DVCV, Gunāra Spodŗa vadībā uzdāvināja veco baznīcas krogu Tukuma pašvaldībai ir iespēja iekārtot modernu muzeju, kas būtu daļa no kompleksa: Kapi – Baznīca – Muzejs – parks. Mēklēsim panākt kultūrvēsturisku pieminekļa statusu, varbūt pat atsevišķa likuma pieņemšanu Saeimā, un varbūt arī kompleksam pievienot Rumbas stacijas kauju vietu. Sanākot kopā ar vēl sešām apvienībām, ieskaitot PBLA, ir bijusi iespēja veidot spēcīgu biedrību, kas strādās valsts līmenī, lai īstenotu mūsu mērķus, starp kuŗiem primārais ir aizgājušo piemiņa.

 • un 21. policijas bataljoni

Nelaiķis Andrievs Ezergailis ir plaši rakstījis par abām šīm skatuves vai paraug- prāvām. Ir iespējami, ka 24 leģionāri bija netaisnīgi tiesāti (un 15 nošauti) par kaŗa noziegumiem. DVCV prezidijs ir iesācis plašu pētījumu, lai noskaidrotu īstos faktus un, ļoti iespējams, iesāks sakarā ar to juridisku procesu.

 • Zedelgema

Par šo ir plaši rakstīts Latvijas. diasporas un pat pasaules presē. Galveno atbildību šajos notikumos ir Okupācijas Muzejam un Ārlietu Ministrijai. Tomēr, aizkulisēs, esam piedalījušies šajā procesā, rakstot rakstus un vēstules (privātas un publiskas), piedaloties apspriedēs un sanāksmēs. Dzintra Bungs, Okupācijas Muzeja valdes priekšsēde ir piedalījusies DVCV sēdēs, lai mēs būtu lietas kursā. Darbi turpinās 2022. gadā un beigu iznākums nav vēl zināms.

 • Kaujas piemiņu un atceres dienas

DV tiek aicināta, un piedalās, un palīdz rīkot vairākas piemiņu un atceres dienas leģionāriem un partizāniem. Es turpinu mūsu priekšteču darbu, piedaloties šajos sarīkojumos – piemēram, Mozuļu kaujas atcere.

Noslēgumā

Sirsnīgs paldies visiem, kas tik cītīgi strādāja 2021. gadā. Daudz paveikts, bet mums vēl lieli darbi stāv priekšā. Daugavas vanagi, sasauksimies!

Aivars Sinka

Pielikums 1: gada darbības pārskats:

Janvāris

 • Pirmā prezidija sēde 11/1/21
  • DVCV sēde 23. un 24. janvārī - konstruēšanās
  • Rezolūcija, par vajadzīgām statūtu maiņām
 • Tikšanās pārstāvniecībā par aprūpes darbu un P. Vanaga dokumentiem

Februāris

 • Apsveikums DV Toronto nodaļai
 • Saruna ar Gunāru spodri par CV darbiem un darbu pārņemšanu
 • Prezidija sēde 8/2/21
 • Sarunas ar DVV
 • Preses ziņojums par jaunās DVCV darbību

Marts

 • Prezidija sēde 8/3/21
 • Apsveikums DV ASV 75. jubilejā
 • Apsveikums DV Austrālijā jubilejas sarīkojumā
 • DPK prezentācija par Daugavas Vanagiem – 26/3/21

Aprīlis

 • aprīlī jaunās Lestenes biedrības dibināšanas sapulce
 • Prezidija sēde - 12/4/21
 • DVCV sēde – 17. un 18. aprīlī
  • DVCV un DVCV Pārstāvniecības 2020. gada finanšu pārskati un 2021.g. budžeti pieņemti
  • ieceļ darba grupu, sastāvot no LN, MD un IS, lai izvirzītu jaunus aprūpes mērķus.

Maijs

 • maijā sarīkojums Lestenē
 • Sarunas ar vēsturnieku Jāni Tomaševski no Kaŗa Muzeja, par turpmāko sadarbību. Pārrunā:
  • par iespēju izdot otru leģionāru bilžu grāmatu (ir tagad vēl foto pieejamas)
  • par Leģiona arhīvu Hūvera Institūtā
  • par kritušo sarakstu papildināšanu ar datiem Berlīnē.
 • Prezidija sēde 10/5/21
 • Mārtiņš Dāle iesācis sarunas ar “Kustību par neatkarīgu dzīvi” sakarā ar aprūpes palīdzību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 • Jauns dators iegādāts kasieres vajadzībām

Jūnijs

 • Prezidija sēde 14/6/21
 • Pētijuma darbi sākās sakarā ar 18. un 21. policijas bataljoniem.
 • Sadarbība sākās ar Latvijas Okupācijas Muzeju sakarā ar Zedelgemas pieminekli
 • Sadarbība sakarā ar topošo grāmatu par pulkvedi Arvīdu Krīpēnu sākās (pēc lūguma no Nacionālās Karavīru biedrības)
 • Diasporas Konsultatīvās Padomes sēdē 18. jūnijā

Jūlijs

 • Tikšanās ar Tukuma Muzeja vadītāju Agritu Ozolu par jauno Lestenes Muzeju
 • Lestenes biedrības konstruēšanās sanāksme 8/7/21 – Aivars Sinka ievēlēts par priekšsēdētāju
 • DVL sēde 3. jūlijā
 • Prezidija sēde 12/7/21
 • Mozuļu kaujas atcere – sniedzu runu
 • DVCV sēde 17. un 19. jūlijā
  • Tikšanās ar Ditu Ritumu no biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
  • Saruna ar Dzintru Bungs no Okupācijas Muzeja sakarā ar Zedelgemu
  • Pārrunā jaunās DVCV mājas lapas iespējamu struktūru un saturu
  • Pieņem, ka 2021. gadā tomēr nenotiks klātienes sēde, pandēmijas dēļ, bet cer, ka 2022. gadā tā varētu notikt ASV
  • Pārrunā struktūru un saturu 2020. gada gadagrāmatai
 • jūlijā piedalījos grāmatas “Laika vārti atvērti” atvēršanas pasākums Slokas ielā – 10 eksemplāri dāvāti katrai DV zemei
 • jūlijā sanāksme ar Tukuma muzeju un Tukuma novadu par jauno Lestenes muzeju

Augusts

 • 7/8/21 - Pētera Čevera nacionālo partizānu grupa bunkura atklāšana Durbē
 • 12/8/21 – neformāla tikšanās ar prezidenta kancelejas darbiniekiem par leģionāriem
 • Miris bijušais DVCV ģenerālsekretārs, Pauls Vanags. Nekrologs izsūtīts presei
 • Kapu svētki Lestenē
 • Brošūra sagatavota Lestenes biedrībai

Septembris

 • Apsveikums DV Kanadas pilnsapulcei
 • septembrī – Lestenes jaunās biedrības svinīgā atklāšana un koncerts
 • 12/8/21 – prezidija sēde
 • Pirmais mets gatavs 2020. gada gadagrāmatai

Oktobris

 • 6/10/21 - Tikšanās Durbes pilī sakarā ar jauno muzeju
 • ASV Daugavas Vanagu delegātu sapulce 8.-10. oktobrī – attālināta piedalīšanās
 • 11/10/21- prezidija sēde
 • un 17. oktobrī DVCV sēde
  • Dace Dundure-Kluce ir jaunā DVF locekle
  • Komentāri par Gada grāmatas melnrakstu
  • Sarunas par atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Novembris

 • Tikšanās ar Tukuma Domi, lai parakstītu līgumu sakarā ar Lestenes biedrību
 • Lestenes biedrības sēde – 3/11/21
 • Saruna ar Jāni Tomaševski par vienotu latviešu karavīru datu bāzi – soliju atbalstīt no DV
 • Vairākas sarunas ar Ārlietu Ministrijas pārstāvjiem par Lesteni un leģionāriem
 • 6/11/21 piedalījos sanāksmē Briselē, sakarā ar Zedelgemas lietu
 • 8/11/21 – prezidija sēde
 • 10/11/21 – piemiņas brīdis varoņiem Lestenē
 • 22/11/21 – sanāksme Okupācijas Muzejā par Zedelgemu

Decembris

 • Miris bijušais DVCV jaunatnes nozares vadītājs Imants Balodis – nekrologs nosūtīts presei
 • 8/12/21 – tikšanās sakarā ar Kultūrvesturisko piemiņas statusu ar KM darbiniekiem, arī par jaunu likumu sakarā ar Lestenes kompleksu
 • 9/12/21 - Tikšanās ar Tieslietu Ministru Jāni Bordānu par 18. un 21. policijas bataljonu lietu (skat 2. pielikumu)
 • 13/12/21 – Prezidija sēde
 • Uzrakstīju un publicēju rakstu angļu un latviešu valodās ar DV viedokli Zedelgemas lietā. Are vēstuli pārsūtīju Beļģijas un citiem izdevumiem.

 

 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
© 2022 Daugavas Vanagu centrālās valde. Visas tiesības aizsargātas. »