PAR MUMS
«PAR MUMS
Par DV
«Par DV
DV vēsture
DV himna
Kāpēc un kā iestāties DV
Par Vanadzēm
Par DVCV
«Par DVCV
Par DVCV
DVCV Valde
DVCV Prezidijs
DVCV pārstāvniecība
DVCV darbības noteikumi
DVCV jaunumi
DVCV darbs
«DVCV darbs
DVCV publikācijas
«DVCV publikācijas
DV Gadagrāmatas
Laiks, Telpa, Ļaudis..
Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā
DVCV apbalvojumu sanēmēji kopš 1994.g
DVCV ‘Rātsnama’ sapulces
DV zemes
Labdarība
«Labdarība
DVCV pārstāvniecība Latvijā
Kā veikt ziedojumu
DVCV saņemtie ziedojumi EUR 2014.-2021. g.
Pateicības vēstules
Projekti
«Projekti
Kurzemes lielkaujas un Lestenes brāļu kapi
Latviešu karavīru piemiņas biedrība “Lestene”
Lestenes muzejs
Radinieku meklēšana
Searching for relatives
Galerijas
Kontakti
LV EN

IZVĒLNE

AUSTRĀLIJĀ

Daugavas Vanagiem Austrālijā pašlaik ir četras aktīvas nodaļas, Adelaide,Melburna, Perta un Sidneja, bet kopš 1949.gada kad Austrālijā dibinājās pirmā nodaļa Amber Creek meža cirtēju nometnē Tasmānijā, Austrālijā ir bijušas vēl deviņas nodaļas kuras gada mijā izbeigušas darbību.

Kontakti

Daugavas Vanagi Austrālijā valde (Latvian Relief Society of Australia „Daugavas Vanagi” inc.)

Pasta adrese:  P.O.Box 73 NORTH MELBOURNE, VICTORIA, 3051 AUSTRALIA

Telefons:  +61 413 544 135 (J.Kārkliņš - priekšsēdis)

Epasts:  d-vanagi@bigpond.com vai mjk51688@bigpond.com (J.Kārkliņš - priekšsēdis)

Mājas lapa: https://vanagi.com.au/av

 

Valde

Valdes priekšsēdis: Jānis Kārkliņš

Priekšsēža vietniece, sekretāre un Vanadžu nozares vadītāja: Astra Kronīte

Kasiere: Gunta Vagare

Valdes locekles: IlgaVēvere un Inta Skrīvere

 

Nodaļas

Tasmānijas nodaļa             dibināta 1949.gada 22.jūnijā       izbeidza darbību 1950.gada beigās

Melburnas nodaļa              dibināta 1949.gada 29.jūlijā  

Mūrbankas nodaļa             dibināta 1949.gada augustā        izbeidza darbību 1950.gada vasarā

Pertas nodaļa                     dibināta 1949.gada 21.augustā    

Northam nodaļa                 dibināta 1950.gada 5.novembrī  izbeidza darbību 1959.gada rudenī

Bathurstas nodaļa              dibināta 1949.gada 20.decembrī izbeidza darbību 1951.gada maijā

Džilongas nodaļa               dibināta 1951.gada 7.jūnijā         izbeidza darbību 2013.gada pavasarī

Sidnejas nodaļa                 dibināta 1951.gada 9.decembrī   

Adelaides nodaļa               dibināta 1952.gada 26.janvarī     

Brisbanes nodaļa               dibināta 1952.gada 30.janvarī     izbeidza darbību 2015.gadā

Ņukasles nodaļa                 dibināta 1952.gada 31.maijā       izbeidza darbību agros1990os gados

Balaratas nodaļa                dibināta 1953.gada 22.novembrī  izbeidza darbību 1990to gadu beigās

Kanberas nodaļa                dibināta 1982.gada 8.augustā     izbeidza darbību 2021.gada22.jūlijā

 

Biedru skaits

Uz 2021.gada 1.janvāri Austrālijā bija 368 Daugavas Vanagu organizācijas biedri, 215 vanagi un 153 vanadzes.  No tiem 178 bija mūža biedri un7 ir zem 30 gadu vecuma.

 

Vēsture

Daugavas Vanagiem Austrālijā pašlaik ir četras aktīvas nodaļas, Adelaide,Melburna, Perta un Sidneja, bet kopš 1949.gada kad Austrālijā dibinājās pirmā nodaļa Amber Creek meža cirtēju nometnē Tasmānijā, Austrālijā ir bijušas vēl deviņas nodaļas kuras gada mijā izbeigušas darbību.

Daugavas Vanagus Austrālijā dibināja 1949.gada 22.jūnijā, kad dibināja Amber Creek nodaļu Tasmānija. Nodaļas dibinātājs un pirmais priekšsēdis Pauls Sprincis saņēma atļauju Daugavas Vanagus dibināt Austrālijā no Daugavas Vanagu centrālās valdes Vācijā. Ar šo pirmā Daugavas Vanagu Austrālijā valde arī darbojas Tasmānijā. Amber Creek nodaļa izbeidza darbību 1950.gada beigās jo nostrādājot obligāto darba dienestu Daugavas Vanagi pārcēlās uz citām pilsētām Austrālijā. Kad P.Sprincis uzzināja ka dibināta nodaļa Melburnā viņš lūdza Daugavas Vanagu centrālai valdei atļauju pārcelt DV Austrālijā valdi uz Melburnu kas arī notika.

Melburnas nodaļu dibināja 1949.gada 29.jūlijā un pašlaik tā ir vecākā aktīvā nodaļa Austrālijā.  Melburnas nodaļā aktīvi bez vanadžu kopas darbojas arī novusa kopa.Nodaļa atzīmē  Daugavas Vanagu piemiņas brīžus, kā arī katru mēnesi piedāvā tautiešiem iespēju satikties jautrā atmosfērā krodziņa vakaros un vanadzes katru mēnesi piedāvā tautiešiem pusdienas latviešu gaumē.

Tikai nepilnu mēnesi pēc Melburnas nodaļas dibināšanas,  1949.gada 21.augustā tika dibināta nodaļa Rietumaustrālijas galvaspilsētā Pertā. Kaut maza nodaļa Pertas nodaļa vēl joprojām darbojas un palīdz saturet mazo latviešu sabiedrību Pertā. Pertas nodaļa ir vienīgā no pastāvošām nodaļām kurai nav pašiem savs nams,bet tā ir līdzīpašniece Pertas latviešu centrā un pašlaik dara lielāko daļu darbus lai uzturētu Pertas latviešu centru.

Ārpus Sidnejas 1949.gada augustā dibinājās Murbankas nodaļa. Murbankas nodaļa izbeidza darbību 1950.gada vasarā.

1950.gada 5.novembrī Rietumaustrālijā tika dibināta Northam nodaļa. Nodaļa aktīvi darbojās savā laikā kopā ar Pertas nodaļu arī sastādot Daugavas Vanagu Rietumu Austrālijā valdi kad organizācijas vadību Austrālijā sadalīja divās daļās. Northam nodaļa izbeidza darbību 1959.gada rudenī  kad lielākā daļa biedru parcēlās uz Pertu.

1950.gada 20 decembrī tika dibināta Daugavas Vanagu nodaļa Bathurstā. Nodaļa pastāvēja tikai līdz 1951.gada maijam kad biedri izceļoja uz citām pilsetām jo tika slēgta iebraucēju nometne kur apmetās liela daļa latviešu.

Pirmo nodaļu Viktorijā ārpus Melburnas nodibināja Džilongā 1951.gada 7.jūlijā. Džilongas nodaļa aktīvi darbojās Daugavas Vanagu dzīvē. Tās valdes priekšsēdis un ilggadīgais biedrs Juris Mellēns divus triju gadu darbības posmus bija arī Daugavas Vanagu Austrālijā valdes priekšsēdis un Daugavas Vanagu Centrālās valdes loceklis no Austrālijas. Nodaļa izbeidza darbību 2013.gada pavasarī.

1951.gada 9.decembrī tika dibināta Daugavas Vanagu nodaļa Jaundienvidvelsas galvas pilsētā Sidnejā. Sidnejas nodaļa ir aktīvi darbojusies visus šos gadus. Pašreizējā Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšniece Ināra Sīkā ir arī Sidnejas nodaļas valdes priekšsēde. Sidnejas nodaļa aktīvi darbojas lai saturētu kopā Sidnejas vanagus, vanadzes un citus tautiešus noturot ne vien Daugavas Vanagu piemiņas aktus, bet arī katru mēnesi sniedzot tautiešiem pusdienas latviešu gaumē un katru piektdienu piedāvājot tautiešiem iespēju spēlēt novusu nodaļas telpās.

1952.gada 26.janvārī tika dibināta Daugavas Vanagu nodaļa Adelaidē. Adelaides nodaļa gandrīz visus savus darbības gadus ir bijusi lielākā nodaļa Austrālijā un pašlaik ir arī visaktīvākā.  Daugavas vanadzes katru sestdienu piedāvā pusdienas Adelaides latviešiem. Pie Adelaides nodaļas arī darbojas vīru koris „Daugava”  un vanadžu dziesmu ansamblis kuri piedalās nevien Daugavas Vanagu sarīkojumos, bet arī citos latviešu sarīkojumos Adelaidē.

Brisbanes nodaļa tika dibināta 1952.gada 30 janvārī kad Daugavas Vanagu Austrālijā dibinātājs Pauls Sprincis pārceļoties uz dzīvi Brisbanē nodibināja nodaļu. Brisbanes nodaļa biedru novecošanas dēļ izbeidza darbību 2015.gadā.

1952.gada 31.maijā tika dibināta ceturtā nodaļa Jaundienvidvelsā Ņūkaslē. Ņūkasles nodaļa aktīvi darbojās organizācijas darbībā līdz nodaļas slēgšanai agros 1990tos gados

1953.gada 22.novembrī dibināja trešo Daugavas Vanagu nodaļu Viktorijā, Balaratā. Kaut maza nodaļa arī tā aktīvi darbojās saturot latviešu sabiedrību Balaratā. Balaratas nodaļa izbeidza darbību 1990 gadu beigās biedru trūkumu dēļ jo jaunākie gada gājuma biedri bija pārcēlušies uz lielākām pilsētām.

1982.gada 8.augustā tika dibināta Kanberas nodaļa. Daugavas Vanagu darbība Kanberā bija jau sākusies 1950os gados kad tika dibināta Daugavas Vanagu kopa Kanberā kura darbojās Sidnejas nodaļas paspārnē. Kanberas kopa izbeidza darbību 1970os gados, bet jau 1982.gadā kad uz Kanberu pārcēlās vairāki aktīvi Daugavas Vanagi no Melburnas un Sidnejas tika dibināta Kanberas nodaļa. Kanberas nodaļa aktīvi darbojās gandrīz 40 gadus, bet pēdējos gados ar katru gadu biedru skaits saruka un 2021.gada 22.jūlijā nodaļas biedri pilnsapulcē nolēma nodaļu slēgt.

Kaut Australija vairs ir tikai četras aktīvas nodaļas visas četras vel ļoti aktīvi darbojas un cerams turpinās darboties Daugavas Vanagu, mūsu bijušo leģionāru un Latvijas labā vēl ilgus gadus.

 

 

 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
© 2023 Daugavas Vanagu centrālās valde. Visas tiesības aizsargātas. »