PAR MUMS
«PAR MUMS
Par DV
«Par DV
DV vēsture
DV himna
Kāpēc un kā iestāties DV
Par Vanadzēm
Par DVCV
«Par DVCV
Par DVCV
DVCV Valde
DVCV Prezidijs
DVCV pārstāvniecība
DVCV darbības noteikumi
DVCV jaunumi
DVCV darbs
«DVCV darbs
DVCV publikācijas
«DVCV publikācijas
DV Gadagrāmatas
Laiks, Telpa, Ļaudis..
Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā
DVCV apbalvojumu sanēmēji kopš 1994.g
DVCV ‘Rātsnama’ sapulces
DV zemes
Labdarība
«Labdarība
DVCV pārstāvniecība Latvijā
Kā veikt ziedojumu
DVCV saņemtie ziedojumi EUR 2014.-2021. g.
Pateicības vēstules
Projekti
«Projekti
Kurzemes lielkaujas un Lestenes brāļu kapi
Latviešu karavīru piemiņas biedrība “Lestene”
Lestenes muzejs
Radinieku meklēšana
Searching for relatives
Galerijas
Kontakti
LV EN

IZVĒLNE
Seko mums acebook

Kā iegūt informācija par radiniekiem kas bija kaŗavīri Otrajā pasaules kaŗā vai bēgļu gaitās?

Šo informāciju sagatavoja izmantojot informāciju no Jāņa Tomaševska Latvijas Kaŗa Muzejā. DV izsaka sirsnīgu pateicību Jānim par palīdzību!

Informācija no DV publikācijām

 • Daugavas Vanagu grāmatās ”Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗā” ir kritušo saraksti un arī aprakstītas kaujas, vienību gaitas un pieminēti daudz atsevišķu kaŗavīru vāŗdi. Šīs ieskenētās grāmatās var meklēt vārdus, datus un vietas. Grāmatas ir atrodamas šeit: http://www.dvcv.org.lv/latviesu_karavirs_otra_pasaules_kara_laika
 • Daugavas Vanagu grāmatās ”Laiks, telpa, ļaudis” apraksta Daugavas Vanagu darbību visā pasaulē, no 1945. līdz 1991. gadam. Šīs grāmatās var meklēt vārdus, datus un vietas. Grāmatas ir ieskenētas un atrodamas: http://www.dvcv.org.lv/laiks_telpa_laudis

Informācija par dienestu Latviešu leģionā un par filtrācijas un gūstekņu nometnēm

 • Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā (LNA LVVA) var meklēt informāciju par dienestu Latviešu leģionā: Latvijas Valsts arhīvs (lvarhivs.gov.lv), vai vēstures arhīvā (skat kontaktus apakšā), kā arī par atrašanos Rietumu karagūstekņu nometnēs; leģionāru pases.
 • Latvijas Valsts arhīvā (LVA) var arī meklēt informāciju par atrašanos padomju filtrācijas nometnēs un tiesātajiem.

Informācija no Vācijas arhīviem

 • Vācijas Federālais arhīvā Berlīnē (bij. Deutsche Dienststelle) - var meklēt informāciju par Vācijas Armijā dienējušiem/kritušajiem - tostarp latviešu leģionāriem. Saite: https://ej.uz/Dienststelle
 • Vācijas Federālā arhīva Militārajā arhīvā arī var meklēt vienību un citu informāciju. Saite: https://ej.uz/Freiburg_MA

Informācija no LCK arhīviem par bēgļiem

Vispārēja informācija par bēgļiem

Informācija no vēsturiskiem izdevumiem

 • Rakstus, kur varētu būt pieminēti radinieki vai citas personas var aplūkot Latvijas Nacionālās Bibliotēkas periodikas lapu, Periodika — Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka. Tur var pārmeklēt vēsturiskos laikrakstos un citos izdevumos. Bibliotēkā, protams, var atrast vērtīgas grāmatas un citus izdevumus no šī perioda. Daļu var tikai klātienē lasīt.

Dažādi vēsturisko arhīvu materiālu avoti

 • Par leģionāriem informāciju parasti var saņemt no Kaŗa Muzeja. Viņiem pieejama DV savākti materiāli, kā arī datu bāze, ko sagatavoja privāts indivīds, Udo Sietiņš, ar pāri par 100 000 leģionāru vāŗdiem. Šo datu bāzi eventuāli (DV organizācija ir piedāvājusi palīdzēt) un padarīs plašāk pieejamu. Te ir raksts par Kaŗa muzeju darbu ar leģiona arhīviem: Vēsturnieks Jānis Tomaševskis: 16. martu nedrīkst paslaucīt zem paklāja – Dienas Ziņas (dienaszinas.lv)
 • Par leģionāriem un informācija par bēgļiem no LCK ir arī plašs arhīvs Hūvera Institūtā (Hoover Institute) Stanfordas Universitātē ASV. Bet to var tikai apmeklēt klātienē (leģiona arhīvu tikai ar DV ASV atļauju). Eventuāli, mēs gribētu šo arhīvu padarīt vieglāk pieejamu.
 • Ja Jums radinieks kādreiz izceļoja uz Lielbritāniju (no turienes daudzi tālāk devās uz ASV, Kanādu un Austrāliju), tad ir iespējami atrast naturalizācijas apliecības un kādreiz papildus informāciju britu Nacionālā Arhīvā. (Pie britiem vērts atcerēties, ka vārdi/uzvārdi/vietu nosaukumi varētu būt citādi burtoti, nekā Latvijā).

 

Apakšā ir saraksts, ko sagatavoja Jānis Tomaševskis, ar dažādām institūcijām, pie kā varētu griezties, pēc papildus informācijas:

Informācija par Latvijas iedzīvotāju dienestu nacistiskās Vācijas militārajos formējumos (Latviešu leģionā u. c.)

1) LATVIJAS KARA MUZEJS (kur atrodas daļa no Daugavas Vanagu Latviešu leģiona arhīva)

Adrese: Smilšu iela 20, Rīga

Tālr.: (+371) 67 228 147

E-pasts: administracija@karamuzejs.lv

Mājas lapa: http://www.karamuzejs.lv

 

2) LATVIJAS NACIONĀLAIS ARHĪVS

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LNA LVVA) – par dienestu Latviešu leģionā

 

Adrese: Slokas iela 16, Rīga

Tālr.: (+371) 67 613 118

E-pasts: lvva@arhivi.gov.lv

Mājas lapa: https://www.arhivi.gov.lv/lv/strukturvieniba/latvijas-valsts-vestures-arhivs

Online meklētājs (Meklēt LNA): https://eresursi.arhivi.gov.lv/CoreBusiness/DescriptionUnits/F.PRP.VNB.A.MKL.aspx

Noderīgi fondi:

P-180. fonds - SS karaspēka pārvaldes "Ostland" apgādības virsnieks (leģionā mobilizēto sociālās apdrošināšanas dokumentācija u. c.)
296. fonds - 15. ieroču SS grenadieru divīzijas (latviešu Nr. 1) štābs (fonda aprakstā var iepazīties ar pieminētajām personām, galvenokārt, virsniekiem)

Latvijas Valsts arhīvs (LVA) – leģionāru pases / par atrašanos Rietumu karagūstekņu nometnēs / par atrašanos padomju filtrācijas nometnēs / par padomju varas tiesātajiem

Adrese: Bezdelīgu iela 1, Rīga

Tālr.: (+371) 67 462 317

E-pasts: lva@arhivi.gov.lv

Mājas lapa: https://www.arhivi.gov.lv/lv/strukturvieniba/latvijas-valsts-arhivs

Online meklētājs: http://www.archiv.org.lv/index.php?id=9099

Noderīgi fondi:

2416. fonds - Latviešu leģionāru personu dokumenti / Daugavas Vanagu kolekcija (Lielbritānija)
2395. fonds - Hūvera institūta (ASV) arhīva kolekcija (LCK bēgļu dzīves arhīvs)
1821. fonds - PSRS Pārbaudes filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju personas lietas
1986. fonds - Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas

3) VĀCIJAS FEDERĀLAIS ARHĪVS (BUNDESARCHIV) – informācija par dienestu / par krišanu / par pazušanu bez vēsts

Adrese: Eichborndamm 179, D-13403 Berlin

Tālr.: +49 (030) 41904-0

E-pasts: poststelle-pa@bundesarchiv.de

Mājas lapa: https://ej.uz/dienstelle

 

Kur meklēt pazudušas personas (tostarp, karavīrus)?

4) LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS (vispirms jāvēršas Latvijas SK, pēc tam Vācijas SK)

Adrese: Gaiziņa iela 7, Rīga, SC “Gaiziņš”

Tālrunis: +371 26143344

E-pasts: meklesana@redcross.lv

Mājas lapa: https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/meklesanas-dienests/

 

5) VĀCIJAS SARKANAIS KRUSTS

Deutsches Rotes Kreuz - Suchdienst Hamburg

Adrese: Amandastraße 74, 20357 Hamburg

E-pasts: auskunft@drk-sdhh.de

Mājas lapa: https://www.drk-suchdienst.de/en/how-we-help/tracing/second-worldwar/online-tracing-request-second-world-war/

 

6) AROLSENAS ARHĪVS – par pazudušām personām / nacistu represijās cietušajiem / piespiedu darba strādniekiem / pārvietotajām personām (displaced persons) u. c.

Arolsen Archives (iepriekš – International Tracing Service)

Adrese: Große Allee 5 – 9, 34454 Bad Arolsen

Mājas lapa (iesnieguma forma): https://arolsen-archives.org/en/search-explore/inquiries/submit-inquiry/  

Online meklētājs: https://collections.arolsen-archives.org/en/search

 

Kur pētīt militārās vienības?

7) VĀCIJAS FEDERĀLĀ ARHĪVA MILITĀRAIS ARHĪVS - (militāro vienību vēsture, pavēles utt.)

Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv (Abt. MA)

Adrese: Wiesentalstraße 10, 79115 Freiburg

E-pasts: militaerarchiv@bundesarchiv.de

Mājas lapa: https://ej.uz/bundesarhivs

 

Informācija par Latvijas iedzīvotāju dienestu Padomju Savienības militārajos formējumos (Sarkanajā armijā u. c.)

8) KRIEVIJAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS CENTRĀLAIS ARHĪVS

Online meklētāji:

https://pamyat-naroda.ru/heroes/

https://obd-memorial.ru/html/

http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome  

 

Informācija par kritušiem / bez vēsts pazudušiem 130. latviešu strēlnieku korpusa karavīri:

 • Krievu biedrība Latvijā – informācija par padomju Brāļu kapiem Latvijā, tur apbedītajiem

http://voin.russkie.org.lv/vov_bkm.php

 • Sarkanās armijas 130. latviešu strēlnieku korpusa un partizānu brigāžu apvienība:

PIEMIŅAS GRĀMATA. 1941–1945. Veltīta 130. latviešu strēlnieku korpusam (2012), informācija par 19 241 kritušajiem un bez vēsts pazudušajiem, to apbedījuma vietām.

Tiešsaistē pieejami karavīru saraksti, online meklētāji, noderīgas saites

 • Sarkanajā armijā dienējušie, apbalvotie, ievainotie, kritušie un bez vēsts pazudušie karavīri:

https://pamyat-naroda.ru/  

 • Padomju karagūstekņi Vācijā:

https://en.stsg.de/cms/dokstelle/search-online-archives/soviet-prisoners-war

 • Jānis Melderis “6 000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados” (2017)

http://virsnieki.lv/wp/wp-content/uploads/2017/01/J_MELDERIS_Latv_virsnieki.pdf

 • Latvijas kapsētās apbedīto saraksti:

https://cemety.lv/

 • Lestenes brāļu kapu piemiņas sienā iegravēto kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu leģionāru saraksti (ar pēdējo dienesta vienību, dienesta pakāpi). Dokumentu un atmiņu krājums “Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā”:
 1. sējums http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#issue:650114
 2. sējums http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#issue:650116

(Abi šie sējumi arī pieejami Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā - DV Centrālā Valde (dvcv.org.lv))

 • Meklēt Latvijas Nacionālajā arhīvā:

https://eresursi.arhivi.gov.lv/CoreBusiness/DescriptionUnits/F.PRP.VNB.A.MKL.aspx

 • Meklēt Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā:

http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=9099

 • Meklēt Arolsenas arhīvā:

https://collections.arolsen-archives.org/en/search

 • Meklēšanas vienības “Zvaigzne” atrasto karavīru u. c. saraksti:

https://www.mvz.lv/?page_id=2

 • Brāļu kapu komiteja (var interesēties par kapiem Latvijā, kritušajiem):

http://www.bkkomiteja.lv/kontakti/  

 • Vācijas Tautas apvienība karā kritušo vāciešu kapu aprūpei (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) online meklētājs:

https://www.volksbund.de/en/erinnern-gedenken/graebersuche-online

Sagatavoja: © Jānis Tomaševskis, Latvijas Kara muzejs

 

Žurnāls ‘Ir’ vēl iesaka meklēšanu veikt sekojošās vietās:

Raduraksti.arhivi.lv  Latvija Nacionālā arhīva vietne.

Ciltskoks.lv  Egila Tursa veidota vietne, kur pieejami gan brīvprātīgo indeksēti, gan citādi iegūti personu saraksti un noderīga informācija

Familysearch.org  mormoņu jeb Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas uzturēta vietne, kurā pieejamas baznīcu grāmatas un ģenealoģiski ieraksti no visas pasaules, tajā skaitā Latvijas

Domubiedru grupas sociālajos tīklos, piemēram, Dzimtas detektīvs Facebook, kur var atrast gan noderīgu informāciju, gan padomu.

© 2024 Daugavas Vanagu centrālās valde. Visas tiesības aizsargātas. »